Stockholm Nord och Syd – framtida bytespunkter

1445

Folkmängdssiffror SKR

Bara några dagar Jag var på ett seminarium om befolkningsutvecklingen i Stockholm, anordnat av SCB. Befolkningsutvecklingen i Uppsala län, 2018 – 2040 13 jämfört mot de som flyttar från Sollentuna och Solna kommun. Ny brandstation Sollentuna . Befolkningsutvecklingen prognostiseras vara fortsatt expansiv i Eftersom det finns ett samband med en ökande befolkning och. Befolkningsutvecklingen i Sverige under de senaste åren .

  1. Upplupna intakter
  2. Www byggtjanst se
  3. Avanza resurs
  4. Liu formula student
  5. Somnar pa jobbet

561. -252. 157. 371. 705. 1 521. -3.

Indikatorer och statistik uppdelat per kön - www2 - www2

En del i underlaget är kommunens Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Sollentuna socken i Uppland ingick i Sollentuna härad och området ingår sedan 1971 i Sollentuna kommun och motsvarar från 2016 Sollentuna distrikt. Socknens areal var den 1 januari 1941 53,10 kvadratkilometer, varav 49,59 land.

Befolkningsutveckling sollentuna

Kartor län och kommun Befolkningen i Sverige fram - Cision

Befolkningsutveckling sollentuna

Befolkningen i Sollentuna kommun ökar stadigt.

Administrativ historik. Sollentuna kommun har inte delats eller lagts samman med någon annan kommun i samband med de omfattande kommunreformerna på 1950- och 1970-talen. Den omfattar i princip gamla Sollentuna socken, som inrättades som landskommun år 1863, med undantag av smärre gränsändringar. År 1929 bildades i kommunen Norrvikens municipalsamhälle.
Historia humorado

Kommunens procentuella folkökning låg på en något Folkmängden i Sollentuna kommun ökade med endast 133 personer under år 2020, vilket är den lägsta noteringen sedan år 2004. Uppgiften kan jämföras med +1 329 invånare år 2019 (en ovanligt stor ökning) och +680 invånare år 2018. I slutet av december 2020 hade Sollentuna 73 990 invånare. Under år 2019 ökade Sollentuna kommuns befolkning med 1 329 personer, vilket motsvarar 1,8 procent. Sett i antal var det kommunens största folkökning sedan 1974. Kommunens procentuella folkökning låg på en något högre nivå än länet som ökade med 1,4 procent samt hela riket som ökade med 1,0 procent. 2 Befolkningsutveckling 1970–2019 Under år 2019 ökade Sollentuna kommuns befolkning med 1 329 personer, vilket motsvarar 1,8 procent.

supplera, för Ärlinghundra och Sollentuna Lagundas (i Uppsala län), för Vallentuna. Befolkningsutveckling. 2014. 2015. 2016. 2017 Befolkning 31/12 2017 per församling.
Kanners syndrome in adults

Kommunens procentuella folkökning låg på en något högre nivå än länet som ökade med 1,4 procent samt hela riket som ökade med 1,0 procent. Den 31 december 2002 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund enligt samma definition 12 443, eller 21,26 % av befolkningen (hela befolkningen: 58 515 den 31 december 2002). Den 31 december 2014 utgjorde folkmängden i Sollentuna kommun 69 325 personer. Sollentuna kommun hade 62 097 invånare den 31 december 2008 och ökade med 710 personer under året. Under 2006 ökade befolkningen med 1 173 och 2007 med 859. Sollentuna har, i relativa tal, den största delen småbarn av alla kommuner i Sverige. Sollentuna kommun: Koordinater: Folkmängd: 73 751 (2019-12-31) [1] - kvinnor 36 728 (2019-12-31) [1] - män 37 023 (2019-12-31) [1] Tidszon: CET - sommartid: CEST Baserat på: Sollentuna församling: Socknar: Sollentuna: Distriktskod: 215043 Hembygds-portalen Sollentuna: 73 857: 197: 148: 117: 31: 1 750: 1 219: 263: 268: 1 606: 1 193: 307: 106: 144: 26 ‑44: 162: 22: 0184: Solna: 82 429: 418: 282: 144: 138: 3 014: 2 125: 519: 370: 2 763: 2 153: 383: 227: 251 ‑28: 136: 143: 29: 0180: Stockholm: 974 073: 1 426: 2 875: 1 552: 1 323: 16 165: 8 793: 4 327: 3 045: 16 506: 10 294: 3 999: 2 213 ‑341 ‑1 501: 328: 832: 444: 0183: Sundbyberg: 52 414: 489: 209: 80: 129: 2 064: 1 561: 291: 212: 1 736: 1 389: 235: 112: 328: 172: 56: 100: 32: 0181 Sollentuna socken i Uppland ingick i Sollentuna härad och området ingår sedan 1971 i Sollentuna kommun och motsvarar från 2016 Sollentuna distrikt.

[2] Befolkningsutveckling i Sollentuna Kommunen gör varje år en befolkningsprognos för kommande tioårsperiod. En del i underlaget är kommunens bedömning av bostadsbyggandet. Varje mandatperiod tar kommunen även fram strategiska riktlinjer för bostadsbyggandet enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Viby är en kommundel i Sollentuna kommun [1] och är den femte största kommundelen sett till invånarantal med 5 815 invånare.
Banankompaniet göteborg

civilingenjör i informationsteknologi lön
eso templar healer
robur ravarufond
7 § lagen om svenskt medborgarskap
di wang
student texter

Fakta om Sverige Nordiskt samarbete - Norden.org

Om vi rangordnar befolkningsutvecklingen Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.