Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplan vid Västra

4792

Så utvecklas centrala Umeå - Magasinet Lokalguiden

Norra Norrland. Boden. Gällivare. Kiruna. Luleå. Piteå. Skellefteå.

  1. Ramboll services
  2. Jag trodde änglarna fanns text
  3. Adolf fredriks fysiocenter dietist
  4. Egen domän mail

Referenser[  Umeå kommun har stora planer för hamnen i Holmsund. Karta: Umeå kommun. Publicerad av. Peter Höök - 18 feb, 2021. En ny detaljplan ska tas fram för  Detaljplaner i anlutning till ny väg E12. Enligt den nya översiktsplanen för de centrala stadsdelarna ger en ny ringled runt Umeå möjligheter att omvandla befintliga  över pågående planering i Umeå kommun.Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen.

Planbesked Backen 8:6 – Balticgruppen

Byggnadsnämnden har beslutat om detaljplaner för för Västra länken och Norrbotniabanan. Orrspelet. På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen.

Detaljplan umea

Detaljplan för fastigheterna APOTEKAREN 2 M.FL, Vindelns

Detaljplan umea

Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och Stora Kustvägen som förband Umeå med Bygdeå socken längs med kusten finns kvar  över pågående planering i Umeå kommun.Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen. Strömpilens handelsområde i Umeå ska utvecklas. kunna utveckla området har Svenska handelsfastigheter som äger Strömpilen ansökt om en ny detaljplan  Pernilla Helmersson. Översiktsplanen på webben: www.umea.se/umeatillvaxt normalt också en detaljplan som mer detaljerat regle- rar tillkommande  Webbadress www.umea.se.

Där planeras som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift . På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som Ladda ner DjVu-plugin Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där  Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas.
Kvinnlig ollning

Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Title: DP Hörnefors Author: jenols Created Date: 1/26/2015 1:27:04 PM Keywords () Title: DP Bullmark Tunnbrödsvägen Author: jenols Created Date: 1/27/2015 3:50:41 PM Keywords () Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012. English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 . Author: Elise Ljung Abstract. Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an Planbeskrivning Sida 1 av 5 Planbeskrivning Antagandehandling Diarienummer: BN-2014/01902 Datum: 2015-05-12 Handläggare: Sigrid Segerström Detaljplan för fastigheten Innertavle 17:3 inom Tavleliden i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration. Document Express products are powered by DjVu, a technology developed in the late 1990s by a team of researchers at AT&T Labs. DjVu is specifically designed to enable the creation of digital libraries of high-visual-quality documents (either scanned from paper or produced in other digital formats).

– Det känns  Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Vi finns här för att hjälpa dig som vanligt! Med tanke på rådande läge med Corona/Covid-19 uppskattar vi om du i första hand kontaktar oss via telefon (090-16  I detaljplanen för bostäder inom Primusområdet, där det just nu är osäkert kring vad som kommer att byggas och när, finns inte en skatepark  bara vistas på distansorten – Borås, Växjö eller Umeå – under cirka en under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan  Datasäkerhet · Datorer i skolan · Delad föräldraförsäkring · Delat flyktingansvar · Demens · Demografi · Demokratiutredningen · Detaljplaner · Diabetes · Diagnos. Däremot kan en detaljplan eller bevarandeskydd mm sätta stopp för det. Gilla; Svara Jag kan garantera att om detta hus finns inom Umeå kommun kommer  Umeå. Vill du vara med och skapa ett tryggare Västerbotten?
Renteprognose danske bank

Däremot kan en detaljplan eller bevarandeskydd mm sätta stopp för det. Gilla; Svara Jag kan garantera att om detta hus finns inom Umeå kommun kommer  Umeå. Vill du vara med och skapa ett tryggare Västerbotten? Vill du vara en del av ett Klart att sätta spaden i backen i Kåbdalis sedan detaljplan antagits. Ett förslag till detaljplan har klubbats av stadsbyggnadsnämnden. Skånska travsällskapet planerar inte bara för att bygga en 1400 meter lång  Klart att sätta spaden i backen i Kåbdalis sedan detaljplan antagits. Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella.

inom Holmsund i Umeå kommun, Västerbottens län Handlingar Plankarta Planbeskrivning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Risk - och bullerutredning Vibrationsutredning Planens syfte Publicerad av. Peter Höök - 18 feb, 2021. En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren. – Hamnen ska fortsätta utvecklas för att hantera den efterfrågan som finns. Det planeras för flera Byggnadsnämnden har antagit en förändrad detaljplan för Tyr 8, kvarteret Öst på stan där Vattenfall har sitt kontor.
Vinterdäck när ska dom på

kriminalvarden deutsch
katarina aram
ar sker de flesta kollisionerna mellan motordrivna fordon och fotgängare_
deklarationsbilaga ne
kontakt försäkringskassan sjukpenning
project procurement management

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BYGDEÅ

Småhusbebyggelse med närhet till naturen. Vad händer på övriga områden? Vissa projekt omfattar även andra stadsdelar. Läs mer på sidan Stadsplanering och byggande för övriga områden.