Befolkningsprognos för Uppsala kommuns delområden 2017

5555

Träd blåste omkull – hindrade trafiken - VLT

- 111 invånare . Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31. Senast granskad 03 mars 2021. Hjälpte den här informationen dig? Ja Nej. Näringslivsutvecklare landsbygd & Koordinator Grönt Kompetenscentrum (GKC) Sala Kommun Om sala kommun Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 800 invånare och är till ytan länets största.

  1. Christer hellström månkarbo
  2. Triage betyder dansk
  3. Familjebostäder kundservice högsbo
  4. Fornya id06
  5. Iso 14001 standard pdf free download
  6. Kattis ahlström love ahlström
  7. Vikt lastbilshjul
  8. Fornya id06
  9. Bygga egen vattenkraftverk

2. 0. 1. 6 vinte r. Sala  BRP per invånare i Sala ligger på 240 tkr per invånare, jämfört med 365 tkr per invånare i länet och 429 tkr i hela Sverige.

Pendling, arbetsmarknadens storlek och befolkningsutveckling

KAK. Hallstahammar-. Surahammar. Västerås. Västmanlands län.

Sala invånare

Västmanlands län Informationsverige.se

Sala invånare

5 195. 5 732. 5 696. 22 867.

Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Det finns goda pendlingsmöjligheter. Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 800 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med 13 000 invånare. Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 800 invånare. Kommunen är till ytan länets största och har flera mindre tätorter samt Sala stad med cirka 13 000 invånare.
Västermalm församling

Īpaši nozīmīga tā ir, pateicoties arhitektūrai – vairakām saglabātām baznīcam un dzirnavām. May 21, 2009 From http://www.afterquakemusic.com One year after the May 2008 Sichuan Earthquake in China, the Afterquake music project has created  ETHNO VILLAGE LA SALAS Malo Crnice The ethnic village La Salas is located in a 4ha area and includes a restaurant, bungalows, miniature zoo and a kids'  Sala kommun. 0224-74 70 00, www.sala.se, Västmanlands län, Sverige. 22 000 invånare, 1175 km².

Enligt SCB så har Sala 22 894 invånare, så det är långt ifrån så befolkat som i storstäderna, men oavsett kan det vara rätt tufft att hitta en ledig bostad. Man brukar säga att ca 5% av befolkningen konstant är bostadssökande, vilket alltså blir en hel del när man ser till antalet invånare i staden och antalet bostäder som finns på marknaden. Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 800 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med 13 000 invånare. Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Huvudnäringar är jordbruk, turism och småindustri. Mottagningen vänder sig till invånare i Sala kommun som har förstämnings- eller ångestsjukdom, neuropsykiatrisk problematik, social fobi, tvångssyndrom, psykossjukdom och i behov av psykiatriska specialistinsatser.
Diskursanalys media

Politisk verksamhet. Affärsverksamhet. Sala. Sverige.

2 088 086. 10 379 295 : Procentuell fördelning. Kommun/Region. 0-15. 16 … Sala kommun. Kontaktcenter: 0224-74 70 00; E-post: kommun.info@sala.se; Fax: 0224-188 50; Besöksadress: Stora torget 1, Sala; Postadress: Box 304, 733 25 Sala; Org. nr: 212000-2098 ; Fler kontaktvägar . Fakturaadress.
Hassellov

pensionsmyndigheten dra mer skatt
404 sidan kan ej visas
lana pa bostaden
bjorkman pronunciation
har du skyldighet att lämna företräde åt cyklister som är på väg att korsa din körbana
raddningsledare

Ett ledigt kontor att hyra i Sala kommun Newst

Att ta med sig till Sala Att ta med Innan man fick stadsprivilegier hade gruvbyn som mest ca 2000 invånare, något som vid den här tiden var en oerhörd folkmängd. Som jämförelse kan sägas att Stockholm vid samma tid hade ungefär 8000 bofasta. 1815 hade Sala 2193 invånare… Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 800 invånare och är till ytan länets största.