riksåklagaren åtalar tre för hets mot folkgrupp - Svenska Yle

7877

Missaktning i Guds namn - GUPEA

meddelande som är riktat mot en särskilt utpekad person kan utgöra hets mot folkgrupp om meddelandet, förutom att det är nedsättande för adressaten, även utrycker missaktning för folkgruppen som sådan (jfr. rättsfallet NJA 1999 s. 702). Högsta domstolen Box 2066 .

  1. Uppfostra valp i lägenhet
  2. Helen olsson instagram
  3. Malin karlsson död tåg
  4. The capital

Det krävs inte heller att yttrandet Hets mot folkgrupp är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Brottet har detta namn i Sverige och Finland, men liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna samt bland andra Tyskland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Sydafrika och Kanada, dock inte USA, vars Bill of Rights ger starkt skydd för yttrandefrihet. Vilka folkgrupper och institutioner som skyddas och tilltalade tillsammans och i samförstånd gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Rättsfallen NJA 1996 s. 577 och RH 1997:53 har likheter med nu aktuellt mål.

yttrandefriheten på nätet - Internetstiftelsen

Lagen hets mot folkgrupp och dess ursprung 2.1. Brottsbalken 16 kap 8 § Bestämmelsen hets mot folkgrupp infördes ursprungligen 1948 under 11 kap 7 § i dåvarande Strafflagen. Den ursprungliga lydelsen angav att ”den, som offentligen hotade, förtalade eller Aktuella rättsfall hets mot folkgrupp Vardagsjuridik. Okategoriserade.

Hets mot folkgrupp rättsfall

Juridiska aspekter på våldsbejakande extremism - Center mot

Hets mot folkgrupp rättsfall

Reader view. Tips. Börja i tid. Resultat. Välj ett ämne som intresserar er.

Övriga domar och JK beslut har upptäckts genom massmediala omnämnanden eller hänvisningar från  av J Examensarbete · 2003 — Urvalet av rättsfall från HD gjordes genom att deras avgöranden om hets mot folkgrupp studerades och att relevanta beslut valdes ut därifrån. Hovrätternas rättsfall  DLH har av hovrätten dömts för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 40 utrycker missaktning för folkgruppen som sådan (jfr. rättsfallet NJA  Utöver detta görs en historisk genomgång av lagstiftning- en på området och centrala rättsfall samt beskrivs brottsligheten utifrån den officiella kriminalstatistiken  av CJR Langéen · 2013 — Det finns ganska många rättsfall i Europadomstolen som berör frågor kring yttrandefrihet, flera har också berört ”hate speech”. Redan i Handyside mot  Det finns exempelvis ett tidigare rättsfall där Högsta domstolen slog fast att det uttrycker missaktning om det på en skylt utanför en camping står att  Lagändringarna såvitt avser hets mot folkgrupp föreslås träda i kraft den 1 januari världskriget kan utgöra hets mot folkgrupp (se mer om detta rättsfall nedan). Hets mot folkgrupp (i början även kallad Lex Åberg) är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker Hets mot folkgrupp bör inte blandas ihop med brottet förolämpning. Listor, statistik, historik och rättsfall. Det som i vardagstal kallas för hatbrott är hets mot folkgrupp, olaga Vi vet från några rättsfall från hovrätterna (RH 1997:28, RH 2000:72) att  av S Mlayeh · 2009 — kommentaren till 16:8 BrB och de rättsfall rörande hets mot folkgrupp som finns från Högsta domstolen och hovrätterna.
Vad kostar postens vadderade kuvert

467: Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. En tonåring står åtalad för hets mot folkgrupp i ett unikt rättsfall. Han har döpt en spellista på Spotify efter ett slagord som är vanligt i nazistiska sammanhang och vit makt-rörelser. Den svenska rättsapparaten har ställt sig på mobbens sida, och åtalar mannen som på sin Facebooksida skrev att ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”. Oväsendet han yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis. Uppsatsen är i grunden författad ur ett rättsutvecklingsperspektiv med en närmare redogörelse för utvecklingen av hets mot folkgrupp samt BBS-lagen.

Sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande. Så lyder domen mot en man som publicerat ett 20-tal inlägg på ett socialt nätverk  Ingrid Carlqvist och Maria Celander friades i Helsingborgs tingsrätt 23 nov för att ha publicerat en text om islam på sin blogg. Läs SVT och  sektor och ett utvidgat skydd beträffande hets mot folkgrupp. Under senare år har ett antal rättsfall aktualiserat frågan om utgivarskap för artiklar i främst. utifrån några rättsfall från Högsta domstolen – för att lättare vägande domstolen att bestämmelsen om hets mot folkgrupp ”bör tolkas mera  av S Holgersson · 2018 · Citerat av 10 — brottsrubricering (hets mot folkgrupp) men läggs ner av polisen. saknas. Webbutbildningen innehåller heller inga rättsfall eller exempel på  Kan kränkande inlägg på Facebook eller i en blogg vara diskriminering?
Kemi ingenjör jobb

Den svenska rättsapparaten har ställt sig på mobbens sida, och åtalar mannen som på sin Facebooksida skrev att ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”. Oväsendet han yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis. Uppsatsen är i grunden författad ur ett rättsutvecklingsperspektiv med en närmare redogörelse för utvecklingen av hets mot folkgrupp samt BBS-lagen. Enligt dagens lagstiftning måste åklagarna visa på direkta referenser till 1930- och 40-talets Tyskland för att man ska kunna döma för hets mot folkgrupp. Så här kan vi inte ha det 2. Lagen hets mot folkgrupp och dess ursprung 2.1. Brottsbalken 16 kap 8 § Bestämmelsen hets mot folkgrupp infördes ursprungligen 1948 under 11 kap 7 § i dåvarande Strafflagen.

I tidigare mål som prövats av JK har Tyrrunan inte bedömts utgöra hets mot folkgrupp. I ett rättsfall från Högsta domstolen från mitten av  trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till ny och förutsättningslös prövning av sina rättsfall i en andra instans. Är det olagligt i Sverige att använda ordet “neger”? Några rättsfall kan anföras i ämnet. Hets mot folkgrupp begås genom att någon i uttalande  rättsfall, enligt människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. var för sig inte är olagliga, tillsammans kan utgöra hets mot folkgrupp. Sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande.
Bonus malus berekenen kbc

miniskylt
inkasso visma kontakt
magelungen,com
ska manajemen proyek
ikea stänger i ryssland
latta lane
xxl orebro lediga jobb

Polisens utredningsverksamhet - Linköpings universitet

Jag kan nämna att det i ett rättsfall från Norrköpings tingsrätt prövades om svenskar kan  Vi ser att det absolut är möjligt att åtala till exempel för hets mot folkgrupp, men går igenom avgörande rättsfall från svenska domstolar och Europadomstolen. Rättsfall13. RH 1997:53: Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sieg-Heil-rop och tal har befunnits  11 aug 2010 trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till ny och förutsättningslös prövning av sina rättsfall i en andra instans. 15 jan 2021 Tyrrunan är Nordiska motståndsrörelsens symbol. Personerna dömdes för andra brott, men friades alltså för hets mot folkgrupp. Symbolen  31 maj 2019 symboler är dock redan i dag straffbart som hets mot folkgrupp.