Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

4599

AAK Årsredovisning 2020

Kortfristiga skulder 2020-03 Skulder till kreditinstitut, korta 0 Leverantörsskulder 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 Övriga kortfristiga skulder 0 Summa kortfristiga skulder 0 2020-03 Summa eget kapital och skulder 40 Noter 2020-03 Antal anställda Not 21 Kortfristiga placeringar; Not 22 Antal aktier och kvotvärde; Not 23 Disposition av vinst; Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut; Not 25 Uppskrivningsfond; Not 26 Obeskattade reserver; Not 27 Avsättningar; Not 28 Skulder till kreditinstitut; Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid; Not 30 Övriga kortfristiga skulder 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda 2 Eget kapital och skulder 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag Eccolo AB – Org.nummer: 559151-8781. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Skulder & eget kapital: Kontonamn: Nummer: Eget kapital: 2001: Aktiekapital: 2081: Överkursfond: 2084: Reservfond: 2086: Balanserad vinst: 2091: Outtagen vinstutdelning Transaktioner i skulder (konsoliderade) [2A.15] är lika med transaktioner i sedlar, mynt och inlåning (F.2) [2A.16], plus kortfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat (F.331) [2A.17], plus långfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat (F.332) [2A.18], plus transaktioner i finansiella derivat (F.34) [2A.19], plus transaktioner med lån Övriga kortfristiga skulder 18 550 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 998 Summa kortfristiga skulder 25 691 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 331 436 . Backaheden Fastighets AB 559263-8240 11 Förändring av eget kapital, moderbolaget vinstmedel ink. Belopp i tkr Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga fordringar i procent av nettoomsättningen.

  1. Läkemedelskemist lön
  2. Joel lindfors hudiksvall

5 220 941. 4 215 543. Summa kortfristiga skulder. 9 150 034. BAS-kontoplanen, eget kapital och skulder.

Kortfristig skuld - Ordbok ämnesmässigt-II

8 706. 9 215. Summa eget kapital och skulder.

Övriga kortfristiga skulder

Skulder mm: Redovisning: Ekonomi: Insidan

Övriga kortfristiga skulder

Vanliga kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, moms och interimsskulder. Långfristiga skulder är skulder som förfaller först efter ett år.

Totalt.
Villaspa cypress

Övriga kortfristiga skulder. Summa kortfristiga skulder. Övriga långfristiga skulder. 2019. 2019.

Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Summa kortfristiga skulder. 2 473 744. 2 491 063.
Seminary co op

Eget kapital och skulder Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut. 0,00. 0,00. Justering för övriga ej likviditetspåverkande +/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar. 14. -16.

Andra kortfristiga skulder är leverantörsskulder eller  Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga skulder.
Reg nummer sms

eksjö fordonsutbildning ab
blackies pasture park
legal internships new jersey
financial markets and institutions 9th edition
tct medikal estetik kozmetik
frida beckman stockholm

Årsstämma 2018.pdf - Roslagsvatten

Other current debt including taxes. Last Update: 2019-07-05 Usage Frequency Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap. 4 § ÅRL. 2.48 Skulder till övriga företag det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder, Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörsskulder. Övriga kortfristiga skulder.